ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρία ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 2003 και κατατάσσεται ανάμεσα στις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρίες με στόχο πάντα τη σταθερά ανοδική πορεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διοίκηση της εταιρίας ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ έχει καταφέρει στο δύσκολο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της σημερινής Ελλάδας να διαφοροποιήσει το τεχνικό αντικείμενο εργασιών της εταιρίας και να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της.

PROJECTS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε τα ακόλουθα κελιά

tel: 2410 532306 fax: 2410 250 085 info@avranasate.gr